Přejít k obsahu


Koncepce vedení a údržby digitálního souboru geodetických informací

Citace:
ČADA, V. Koncepce vedení a údržby digitálního souboru geodetických informací. In Sborník příspěvků. Brno: Spolek zeměměřičů, 2004. s. 113-125. ISBN: 80-864-31-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Concept of maintenance and updating of digital file of geodetic information
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: Spolek zeměměřičů
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Proces digitalizace katastrálních map je nutné dokončit s ohledem na požadavky širokého spektra uživatelů v dohledně krátké době a završit ho jednotným, technicky a právně akceptovatelným postupem vedení a údržby DKM. Základním předpokladem a současně i zásadním omezením je nutnost změny náhledu na priority postupu digitalizace a nezbytná legislativní úprava některých dosud neřešených právních problémů.
Abstrakt EN: It is necessary to finish up the process of digitalisation of cadastral maps in the near future and complete with a unified, technically and legally acceptable technology of maintenance and updating of digital cadastral maps in order to fulfil the requirements of a broad spectrum of their users. Need of changing the priorities of digitalisation as well as some amendments of the law are fundamental prerequisites and limits of this process.
Klíčová slova

Zpět

Patička