Přejít k obsahu


Aerodynamické síly na trubkovou řadu

Citace:
LINHART, J., KŇOUREK, J. Aerodynamické síly na trubkovou řadu. In Fluid dynamics 2004. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2004. s. 99-102. ISBN: 80-85918-89-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Aerodynamical forces acting on the tube row
Rok vydání: 2004
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Jiří Linhart , Jindřich Kňourek
Abstrakt CZ: Je vyšetřována aerodynamická vazba mezi trubkami v příčně obtkané řadě. Jedna z trubek má předepsané vibrace a zjišťuje se, jak ovlivní proudění a jaké vybudí zpětné proudění síly na trubky při různých náběhových rychlostech proudu. Cílem práce je získat vazební tekutinové koeficienty hmotnosti, útlumu a tuhosti. Numerické simulace probíhají za použití dynamické výpočetní sítě ve FLUENTu.
Abstrakt EN: The purpose of the article is to show some numerical results of the flow simulations in the tube row using a dynamic-mesh feature in FLUENT 6.1. One of the tubes is vibrating with given frequence and amplitude and the influence to other tubes is investigating. Using a post-processing approach similar to experimental one, coefficients of added mass, damping and stiffnes are obtained. The aim is to simulate the behavior of the complete tube bundle in future for different flow regimes.
Klíčová slova

Zpět

Patička