Přejít k obsahu


High speed milling of hardened steels

Citace:
SVOBODA, J., SKOPEČEK, T., ŘEHOŘ, J., HOFMANN, P. High speed milling of hardened steels. Manufacturing technology, 2004, roč. 10, č. 4, s. 10-14.
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: High speed milling of hardened steels
Rok vydání: 2004
Autoři: Jiří Svoboda , Tomáš Skopeček , Jan Řehoř , Petr Hofmann
Abstrakt CZ: Dodnes se ještě nikomu nepodařilo adekvátně pojmenovat sdruženou technologii zahrnující HSC, tvrdé a suché obrábění přesně vymezitelnou definicí, která by popsala a vystihla okolnosti, mechanismus a způsob vlastního obrábění, a nad kterou by zavládla všeobecná shoda. Krátce řečeno se jedná o vysoce výkonné obrábění, při kterém se dosahuje velkých objemů obrobeného materiálu za časovou jednotku tzv. úběrů. Pokud budou opominuty dnes již popřené teorie Dr. Salomona a provede se hlubší analýza problému, zjistí se, že už pouhý název je velice relativním pojmem.
Abstrakt EN: This report is concentrated mainly on finding a dependency of forces ratio upon chip morphology of the workpiece. The research was made in the field of HS milling of high-strength and super-hard materials, where the application of this technology is at the very beginning of its evolution. Effects of selected parameters of the machining process (particularly a cutting speed and kind of workpiece material) on cutting force magnitudes and chip morphology are characterised in this work. The results of experimental measurement are also included. The measurement, carried out during HS milling, was made in order to support and confirm theoretical assumptions. Synthesis of the results and also their confrontation with theoretical hypothesis form conclusions of the report.
Klíčová slova

Zpět

Patička