Přejít k obsahu


Influence of large photovoltaic systems on supply network

Citace:
BĚLÍK, M. Influence of large photovoltaic systems on supply network. In Distributed power generation systems 2004. Plzeň: University of West Bohemia, 2004. s. 120-124. ISBN: 80-7043-283-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of large photovoltaic systems on supply network
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Milan Bělík
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivem velkýchfotovoltaických systémů s DC/AC měniči na napájecí soustavu, měřením a analýzou neharmonických frekvencí jimi generovanými.
Abstrakt EN: Article discusses influence of large photovoltaic systems with DC/AC convertors on supply network, measurement and treatment of non-harmonical valutes in this cases.
Klíčová slova

Zpět

Patička