Přejít k obsahu


Influence of the forming conditions on the mechanical properties of the final product, when using the profile rolling process [abstrakt]

Citace:
MALINA, J., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Influence of the forming conditions on the mechanical properties of the final product, when using the profile rolling process [abstrakt]. In ISCAM - 2007. Patras: University of Patras, 2007. s. 37-37.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of the forming conditions on the mechanical properties of the final product, when using the profile rolling process [abstrakt]
Rok vydání: 2007
Místo konání: Patras
Název zdroje: University of Patras
Autoři: Jiří Malina , Hana Staňková , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Válcování profilů je jednou z progresivních technologií využívajících inkrementální deformace. Tato metoda se používá pro zmenšování průměrů dutých polotovarů, zjemnění struktury a zlepšení mechanických vlastností. Konečná deformace není stejná po celém objemu a závisí na podmínkách tváření. Výzkum byl zaměřen na zjištění vlivů dvou hlavních parametrů na mechanické vlastnosti.Těmito parametry byla velikost redukce a tvářecí teplota.
Abstrakt EN: The profile rolling process is one of the progressive technologies which use incremental deformations for gaining required aims. This method is used for reducing the diameter of hollow semi-product, structural refinement and improving mechanical properties. The final deformation isn´t the same in the whole volume and depends on the forging conditions. The research was focused on determining the influence of two main parameters on the mechanical properties. These parameters were the size of the reduction and forming temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička