Přejít k obsahu


Attempts to Search Czech Spontaneous Spoken Interviews - the University of West Bohemia at CLEF 2007 CL-SR track

Citace:
IRCING, P., MÜLLER, L. Attempts to Search Czech Spontaneous Spoken Interviews - the University of West Bohemia at CLEF 2007 CL-SR track. DELOS network of excellence on digital libraries, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1818-8044
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Attempts to Search Czech Spontaneous Spoken Interviews - the University of West Bohemia at CLEF 2007 CL-SR track
Rok vydání: 2007
Autoři: Pavel Ircing , Luděk Müller
Abstrakt CZ: Článek popisuje systém postavený a experimenty provedené v rámci CLEF 2007 CL-SR track týmem Západočeské univerzity. Soustředili jsme se na monoligvní experimenty s použitím pouze české kolekce. Přístup, který se osvědčil v minulém ročníku kampaně (jednoduchý tf.idf model se slepou zpětnou vazbou, doplněný o důkladné lingvistické předzpracování), byl použit znovu, ale množina experimentů byla rozšířena.
Abstrakt EN: The paper presents an overview of the system build and experiments performed for the CLEF 2007 CL-SR track by the University of West Bohemia. We have concentrated on the monolingual experiments using the Czech collection only. The approach that was successfully employed by our team in the last year's campaign (simple tf.idf model with blind relevance feedback, accompanied with solid linguistic preprocessing) was used again but the set of performed experiments was broadened.
Klíčová slova

Zpět

Patička