Přejít k obsahu


Reactance of a conductor embedded in a slot

Citace:
HRUŠKA, K. Reactance of a conductor embedded in a slot. In OWD '2007. Warszawa: PTETiS, 2007. s. 194-199. ISBN: 83-922242-2-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reactance of a conductor embedded in a slot
Rok vydání: 2007
Místo konání: Warszawa
Název zdroje: PTETiS
Autoři: Karel Hruška
Abstrakt CZ: Práce se zabývá problémem indukčnosti vodiše uloženého v drážce z feromagnetického materiálu. Zabývá se analytickým řešením problému jak s uvažováním tak bez uvažování vířivých proudů. Analytické řešení je dále porovnáváno s numerickými modely vytvořenými v programu FEMM. Dále zmiňuje další faktory ovlivňující indukčnost vodiče uloženého v drážce.
Abstrakt EN: This work deals with issue of inductivity of a conductor embedde in a slot made of ferromagnetic material. It deals with the analytical solution of the problem both without consideration and with consideration of eddy currents. Analytical solution is also compared with numerical models performed in FEMM. It also mentiones another factors which influence inductivity of a conductor embedded in a slot.
Klíčová slova

Zpět

Patička