Přejít k obsahu


First Experiments Searching Spontaneous Czech Speech

Citace:
IRCING, P., OARD, D., HOIDEKR, J. First Experiments Searching Spontaneous Czech Speech. In SIGIR 2007 Proceedings. New York: ACM Press, 2007. s. 835-836. ISBN: 978-1-59593-597-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: First Experiments Searching Spontaneous Czech Speech
Rok vydání: 2007
Místo konání: New York
Název zdroje: ACM Press
Autoři: Pavel Ircing , Douglas Oard , Jan Hoidekr
Abstrakt CZ: Článek popisuje experimenty s první dostupnou českou testovací kolekcí pro vyhledávání informací. Tato kolekce obsahuje souvislý proud textu z automatického přepisu spontánní mluvené řeči a úkolem vyhledávacího systému je identifikovat taková místa v tomto proudu, kde začíná rozhovor o daném tématu. Kolekce tedy postrádá jasně definované hranice dokumentů a jako taková představuje velkou výzvu.
Abstrakt EN: This paper reports on experiments with the first available Czech IR test collection. The collection consists of a continuous stream from automatic transcription of spontaneous speech and the task of the IR system is to identify appropriate replay points where the discussion about the queried topic starts. The collection thus lacks clearly defined document boundaries and, as such, is extremely challenging.
Klíčová slova

Zpět

Patička