Přejít k obsahu


Rozpad a budování státu : případová studie Bosny a Hercegoviny

Citace:
CABADA, L. Rozpad a budování státu : případová studie Bosny a Hercegoviny. In Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 123-142. ISBN: 978-80-7380-069-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: State Collapse and Nation-Building: the Case study of Bosnia-Herzegovina
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává o rozpadu státnosti a procesu poválečné rekonstrukce Bosny a Hercegoviny po roce 1990.
Abstrakt EN: The chapter analyses the state collapse and nation-building process of Bosnia-Herzegovina after 1990.
Klíčová slova

Zpět

Patička