Přejít k obsahu


Rozpadlé a rozpadající se státy jako vývojová větev státnosti

Citace:
WAISOVÁ, Š. Rozpadlé a rozpadající se státy jako vývojová větev státnosti. In Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 7-16. ISBN: 978-80-7380-069-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Failed and Failing States as Development Stage of Stateness
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává rozpadajících se a rozpadlých státech jako specifické formě státnosti v mezinárodním systému.
Abstrakt EN: The chapter desribes and analyses the failed and failing states as specific forms of statehood in the international system.
Klíčová slova

Zpět

Patička