Přejít k obsahu


Jedna velikost nesedí všem : k čemu vede aplikace neoliberálního konceptu vládnutí ve slabých státech

Citace:
WAISOVÁ, Š. Jedna velikost nesedí všem : k čemu vede aplikace neoliberálního konceptu vládnutí ve slabých státech. In Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 55-69. ISBN: 978-80-7380-069-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: One Size Does not Fit to all: Where the application of neoliberal concept of governance in weak states leads
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje negativní důsledky aplikace neoliberálního konceptu vládnutí ve slabých státech. Ignorování odlišného typu státnosti než jakým je (post)moderní stát západního typu vede k výrazně destabilizaci slabých států.
Abstrakt EN: The chapter analyses the negative results of neoliberal concept´s application in weak states. Ignoring the different type of statehood in the comparison with the (post)modern state of Western type leads to the destabilisation of weak states.
Klíčová slova

Zpět

Patička