Přejít k obsahu


Automatická konverze pokročilých algoritmů řídicího systému REX pro vložené řízení na různých platformách mikrokontrolérů

Citace:
BALDA, P. Automatická konverze pokročilých algoritmů řídicího systému REX pro vložené řízení na různých platformách mikrokontrolérů. In Automatizace, regulace a procesy. Praha: Dimart, 2007. s. 47-54. ISBN: 978-80-903844-1-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Automatic conversion of advanced control algorithms of the REX control system to various embedded platforms of microcontrollers
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Dimart
Autoři: Pavel Balda
Abstrakt CZ: V příspěvku je představena nově vyvinutá technika, umožňující využívat velkou většinu bloků z knihovny RexLib ve vložených řídicích systémech na libovolné platformě mikroprocesorů, mikrokontrolérů nebo signálových procesorů, pro něž je k dispozici překladač jazyka C. Největší výhodou tohoto přístupu je automatická konverze graficky navrhovaných řídicích algoritmů pomocí schémat složených z funkčních bloků v prostředí Matlab-Simulink nebo programu RexDraw do zdrojového kódu jazyka C. K vytvoření spustitelného kódu na cílové platformě stačí vygenerovaný kód přidat do projektu v prostředí jazyka C spolu s knihovnou nazvanou Micro RexLib (zkráceně MRexLib) ve verzi přeložené pro daný cílový procesor.
Abstrakt EN: The paper presents a new technique developed for utilization of the majority of these function blocks in an arbitrary microproces-sor/microcontroller or DSP platform equipped with the C language compiler. Automatic conversion of the graphically designed control algorithms in Matlab-Simulink or RexDraw program to the C language source code is the biggest benefit of this approach. The generated source code and so called Micro RexLib library (shortened to MRexLib) compiled for the given platform can be added to the target C language project.
Klíčová slova

Zpět

Patička