Přejít k obsahu


An Overview of Features for a Sign Language Recognition System from the Database UWB-06-SLR-A

Citace:
HRÚZ, M., CAMPR, P. An Overview of Features for a Sign Language Recognition System from the Database UWB-06-SLR-A. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 186-191. ISBN: 978-80-7043-574-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An Overview of Features for a Sign Language Recognition System from the Database UWB-06-SLR-A
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Marek Hrúz , Pavel Campr
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje zpracování databáze UWB-06-SLR-A, uvádí příklady příznaků, které budou extrahovány pro systém rozpoznávání znakové řeči a zabývá se odhadem fundamentální matice z dostupných dat.
Abstrakt EN: This paper describes an approach to the UWB-06-SLR-A database, gives some examples of features that will be extracted for a Sign Language Recognition system and takes a deeper look into the estimation of Fundamental matrix from the available data.
Klíčová slova

Zpět

Patička