Přejít k obsahu


Dvouvodičové koplanární vedení na vysokých frekvencích

Citace:
BLECHA, T., HEINDL, K. Dvouvodičové koplanární vedení na vysokých frekvencích. In Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: Západočeská univerzita , 2004. s. 25-28. ISBN: 80-7043-328-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The coplanar strips on high frequencies
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Blecha , Karel Heindl
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá teoretickými výpočty rozptylových parametrů dlouhého vedení na plošném spoji. Získaná data jsou porovnána s naměřenými hodnotami.
Abstrakt EN: This work evolved in cooperation with the Institute of Radio Engineering and Electronics, the Academy of Sciences of the Czech Republic, where they deal with simulation of long wiring on substrate. This article describes the theoretical simulation of long wiring on the substrate. And compare with measured values.
Klíčová slova

Zpět

Patička