Přejít k obsahu


Modelling of substrate properties

Citace:
BLECHA, T., HEINDL, K., BRAUN, J., JELÍNEK, F. Modelling of substrate properties. In DISEE 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. s. 183-186. ISBN: 80-227-2110-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of substrate properties
Rok vydání: 2004
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Tomáš Blecha , Karel Heindl , Jaromír Braun , František Jelínek
Abstrakt CZ: Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s Ústavem radiotechniky a elektroniky Akademie věd České republiky, kde se zabývají simulacemi dlouhých vedení na substrátech. Dlouhé vedení nabývá na významu právě při použití vysokých pracovních kmitočtů. Například za dlouhé vedení lze považovat vodivý spoj delší 15 cm pro frekvenci 2 GHz. Takovéto spoje se velice často v elektronice vyskytují. Problémy během přenosu vysokofrekvenčních signálů mohou souviset s tvarem, šířkou a vzdáleností vodivých spojů. Tento článek popisuje výsledky měření rozptylových parametrů dlouhých vedení na navržených testovacích vzorcích. Tyto výsledky jsou porovnány s teoretickými hodnotami získanými simulací.
Abstrakt EN: This work evolved in cooperation with the Institute of Radio Engineering and Electronics, the Academy of Sciences of the Czech Republic, where they deal with simulation of long wiring on substrate. At present we work with higher frequency and the problem is with long wiring here. For example, long wiring is a conductive way longer than 15 cm for frequency 2 GHz. This conductive way often occurs in electronics (bus, clock, etc.). It may cause the problems related with form, width and distance of conductive way, via and another influences on these frequency. This article describes the results of long wiring measure on designed test samples and these results compare with theoretical simulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička