Přejít k obsahu


Unsteady flow in the reactor vessel

Citace:
KŇOUREK, J. Unsteady flow in the reactor vessel. In Fluent 2004. Praha: TechSoft Engineering , 2004. s. 145-149. ISBN: 80-239-3138-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Unsteady flow in the reactor vessel
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: TechSoft Engineering
Autoři: Jindřich Kňourek
Abstrakt CZ: V článku je popisován výzkum chování turbulentního pulsujícího proudění chladiva v tlakové nádobě reaktoru a v okolí schránek svědečných vzorků pomocí programu FLUENT 6.0. Cílem simulace bylo získat rozložení tlaku na stěnách schránek svědečných vzorků a jejich držáků vzávislosti na čase. Výsledky simulací jsou exportovány do formátu NASTRAN pro vstup do dalších strukturálně mechanických simulací zaměřených na napětí a životnost svarů schránky svědečných vzorků.
Abstrakt EN: The unsteady turbulent pulsating coolant flow in the reactor pressure vessel and around the surveillance capsules is investigated and described in this article using FLUENT 6.0. The aim of the simulation was to obtain the pressure distribution on the walls of the surveillance capsules and its holders in the course of time. The results of the simulations are exported in the NASTRAN data format to serve as an input for the further structural mechanics simulations pointed on the stress and aging of the welds of the surveillance capsule holders.
Klíčová slova

Zpět

Patička