Přejít k obsahu


Koncepce věrného a poctivého obrazu v účetnictví

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Koncepce věrného a poctivého obrazu v účetnictví. In Účetnictví a účetní výkaznictví v ČR po vstupu do EU s dopadem do výuky. Praha: Oeconomica, 2004. s. 57-68. ISBN: 80-245-0771-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The True and Fair View Concept in Accounting
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Dana Bárková
Abstrakt CZ: Článek rozebírá jeden ze základních principů účetnictví - požadavek "věrného a poctivého obrazu" v historické perspektivě i z hlediska zkušeností některých zemí, zejména členských států EU.
Abstrakt EN: The article deals with the main underlying principle of accounting - "the true and fair view" - both from the historical perspectives and from the point of view of other countries (especially EU member countries) experiences.
Klíčová slova

Zpět

Patička