Přejít k obsahu


Využití profesionálních programů ve výuce elektrotechniky na KTE-ZČU v Plzni

Citace:
HAMAR, R., JAROLÍM, P. Využití profesionálních programů ve výuce elektrotechniky na KTE-ZČU v Plzni. In SEKEL 2004. Ostrava: VŠB-TU, 2004. s. 1-4. ISBN: 80-248-0619-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB-TU
Autoři: Roman Hamar , Pavel Jarolím
Abstrakt CZ: V příspěvku je uveden přehled profesionálních programů na KTE-ZČU v Plzni, které se používají ve výuce elektrotechniky nejen pro posluchače elektrotechnické fakulty, ale i pro posluchače neelektrotechnických fakult. Jsou zde stručně popsány vlastnosti těchto programů, větší pozornost je však zaměřena na využití počítačové sítě pro generování zadání semestrálních prací a pro kontrolu výsledků těchto zadání.
Abstrakt EN: In the paper an overview of professional programmes is presented. These programmes are used at the KTE Department of the University of the West Bohemia in Pilsen at teaching electrical engineering to students of not only the Faculty of Electrical Engineering but also to students of non-electrical engineering faculties. The greatest attention is paid to the use of the computer net for generating the setting of semestral assignments and for the checks of their results. Furthermore, properties of the above mentioned programmes are briefly described here.
Klíčová slova

Zpět

Patička