Přejít k obsahu


Research into high speed, dry and hard milling operations

Citace:
HOFMANN, P., HORT, P., MATOUŠ, L., ŘEHOŘ, J., SKOPEČEK, T., SYŘIŠTĚ, D. Research into high speed, dry and hard milling operations . In AEDS 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004. s. 1-13. ISBN: 80-7043-331-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Research into high speed, dry and hard milling operations
Rok vydání: 2004
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Petr Hofmann , Pavel Hort , Ladislav Matouš , Jan Řehoř , Tomáš Skopeček , Daniel Syřiště
Abstrakt CZ: Dodnes se ještě nikomu nepodařilo adekvátně pojmenovat sdruženou technologii zahrnující HSC, tvrdé a suché obrábění přesně vymezitelnou definicí, která by popsala a vystihla okolnosti, mechanismus a způsob vlastního obrábění, a nad kterou by zavládla všeobecná shoda. Krátce řečeno se jedná o vysoce výkonné obrábění, při kterém se dosahuje velkých objemů obrobeného materiálu za časovou jednotku tzv. úběrů. Pokud budou opominuty dnes již popřené teorie Dr. Salomona a provede se hlubší analýza problému, zjistí se, že už pouhý název je velice relativním pojmem.
Abstrakt EN: The research was made in the field of HS milling (HSM) of high-strength and super-hard workpiece materials, where this technology application is at the very beginning of its evolution. The report is concentrated on finding a relation between forces ratio and chip morphology mainly. Effects of selected parameters of the machining process (particularly of cutting speed and kind of workpiece material) on cutting force magnitudes and chip morphology are characterised in this work. The results of experimental measurement are also included. The measurement, carried out during HS milling, was made in order to support and confirm theoretical assumptions. Synthesis of the results and their confrontation with theoretical hypothesis form conclusions are the topic of the report too. The most of investigation works in this paper was made in connection with the research grant project No. MSM 232100006 by Ministry of Education, Youth and Sports in Prag in years 1999 – 2004.
Klíčová slova

Zpět

Patička