Přejít k obsahu


Some interesting applications of the karnaugh map

Citace:
BOKR, J., JÁNEŠ, V. Some interesting applications of the karnaugh map. Acta Elektrotechnica et Informatica, 2003, roč. 3, č. 3, s. 22-26. ISSN: 1335-8243
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Some interesting applications of the karnaugh map
Rok vydání: 2003
Autoři: Josef Bokr , Vlastimil Jáneš
Abstrakt CZ: Článek popisuje konstrukci Žegalkinova mnohočlenu danš boolevské funkce a uvádí rovněž prostý způsob záznamu symetrických boolovských funkcí umožňujícího snadno sestrojit 2 minimální součtové formule.
Abstrakt EN: The article describes a construction of a Boolean (Zhegalkin) polynomial with respect to a given Boolean function, and vice versa. It also presents a simple way of writing symmetric Boolean fuction that allow easy construction of minimal disjunctive normal forms.
Klíčová slova

Zpět

Patička