Přejít k obsahu


Možnosti použití fotovoltaických článků pro spotřebitele a dodavatele elektrické energie

Citace:
DVORSKÝ, E. Možnosti použití fotovoltaických článků pro spotřebitele a dodavatele elektrické energie. In Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2004. s. 1-7.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities of FV utilisiation for electric power consumers and suppliers
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: EGÚ Praha Engineering
Autoři: Emil Dvorský
Abstrakt CZ: Fotovoltaické články (FV) jsou jedním z perspektivních zdrojů decentralizované výroby elektrické energie. Jejich použití je v současnosti limitováno efektivnosti nasazení v případě použití pro napájení odděleného zatížení a nerovnoměrnosti příkonu do FV a nízké energetické účinnosti v případě spolupráce s distribuční sítí (DS). Přesto lze očekávat, že v blízké budoucnosti jejich počet poroste, a proto je potřeba znát účinky FV na DS.
Abstrakt EN: PV cells are one of the perspective distributed power sources. At present, their utilisation is limited by the economy efficiency in the case of the stand alone system and unregular input power to PV cells and low power efficiency in the case of their connection to the electric power network. There can be suppose the wide PV cells growing in the short time and therefore is need to know the PV influence on distribution network.
Klíčová slova

Zpět

Patička