Přejít k obsahu


Řídící systém s PI regulátory pro výkonovou centrální napájecí jednotku

Citace:
GLASBERGER, T. Řídící systém s PI regulátory pro výkonovou centrální napájecí jednotku. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 17-20. ISBN: 978-80-7043-571-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control system with PI controllers for central power supply unit
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Glasberger
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá návrhem nového řídícího systému pro moderní centrální napájecí jednotku, jejíž výstupní část je sestavena ze čtyřvětvového třífázového napěťového střídače. Použitý systém umožňuje regulaci výstupního napětí s různými typy zátěží. Funkce navrženého systému byla ověřena simulačně a na laboratorním prototypu o výkonu 18kVA.
Abstrakt EN: This paper deals with design of a new control system for a modern central power supply unit, of which output part is composed of a four-leg three-phase voltage source inverter. The used control system enables control of the output voltage under arbitrary load conditions. Function of the new control system has been verified with simulation and experimental results on an 18kVA laboratory prototype.
Klíčová slova

Zpět

Patička