Přejít k obsahu


Řídící algoritmy pro čtyřvětvový trojfázový napěťový střídač

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Řídící algoritmy pro čtyřvětvový trojfázový napěťový střídač. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-01921-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control algorithms for four-leg three-phase voltage source inverter
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Tomáš Glasberger , Zdeněk Peroutka
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá návrhem řídícího systému pro diesel-elektrickou napájecí centrálu, jejíž výkono-vou část tvoří čtyřvětvový třífázový střídač,a to zejména se zaměřením na různé modulační techniky. Jsou zde představeny použité algoritmy PWM, a to vylepšená PWM s nosnou, využívající řiditelnost čtvrté větve pomocí napěťového offsetu, a trojrozměrná vektorová PWM neobvyklého typu, který nevyužívá transformaci do rotujícího souřadného systému, ale napěťový vektor je vytvořen přímo okamžitými hodnotami fázových napětí. Dále je uvedeny navržené algoritmy regulace, které umožňují provozovat střídač s libovolným typem zátěže (symetrická, nesymetrická, lineární, nelineární a jejich kombinace), a to při zachování symetrického trojfázového výstupního napětí. Výsledky navrženého řídícího systému s oběma typy modulací jsou ověřeny jak simulačně, tak i na reálném laboratorním modelu o výkonu 18 kVA.
Abstrakt EN: This paper deals with design of a new control system for a diesel-electric power supply unit, which output part is composed of a three-phase four-leg voltage source inverter. The main emphasis is given in this paper on employed modulation techniques. We are introducing two modulation strategies: 1) three-dimensional space vector PWM (3D-SVPWM) and 2) improved carrier-based PWM (CBPWM), which employs control of voltage offset via control of the fourth inverter leg. Further, control algorithms enabling operation of the supply unit under arbitrary load conditions (linear, non-linear, symmetrical, unsymmetrical etc.) in any case with sinusoidal voltages at the converter output are described. Behaviour of the designed control system with both 3D-SVPWM and CBPWM strategies has been verified on a laboratory prototype of the power supply unit with rated power of 18kVA
Klíčová slova

Zpět

Patička