Přejít k obsahu


Comparison of 3D-SVPWM and carrier-based PWM of three-phase four-leg voltage source inverter

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J. Comparison of 3D-SVPWM and carrier-based PWM of three-phase four-leg voltage source inverter. In 2007 European Conference on Power Electronics and Applications. Piscataway: IEEE, 2007. s. 3116-3124. ISBN: 978-90-75815-11-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of 3D-SVPWM and carrier-based PWM of three-phase four-leg voltage source inverter
Rok vydání: 2007
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Tomáš Glasberger , Zdeněk Peroutka , Jan Molnár
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá návrhem řídícího systému pro diesel-elektrickou napájecí centrálu, jejíž výkonovou část tvoří čtyřvětvový třífázový střídač,a to zejména se zaměřením na různé modulační techniky. Jsou zde představeny použité algoritmy PWM, a to vylepšená PWM s nosnou, využívající řiditelnost čtvrté větve pomocí napěťového offsetu, a trojrozměrná vektorová PWM neobvyklého typu, který nevyužívá transformaci do rotujícího souřadného systému, ale napěťový vektor je vytvořen přímo okamžitými hodnotami fázových napětí. Dále je uvedeny navržené algoritmy regulace, které umožňují provozovat střídač s libovolným typem zátěže (symetrická, nesymetrická, lineární, nelineární a jejich kombinace), a to při zachování symetrického trojfázového výstupního napětí. Výsledky navrženého řídícího systému s oběma typy modulací jsou ověřeny na reálném laboratorním modelu o výkonu 18 kVA.
Abstrakt EN: This paper deals with design of a new control system for a diesel-electric power supply unit, which output part is composed of a three-phase four-leg voltage source inverter. The main emphasis is given in this paper on employed modulation techniques. We are introducing two modulation strategies: 1) three-dimensional space vector PWM (3D-SVPWM) and 2) improved carrier-based PWM (CBPWM), which employs control of voltage offset via control of the fourth inverter leg. Further, control algorithms enabling operation of the supply unit under arbitrary load conditions (linear, non-linear, symmetrical, unsymmetrical etc.) in any case with sinusoidal voltages at the converter output are described. Behaviour of the designed control system with both 3D-SVPWM and CBPWM strategies has been verified on a laboratory prototype of the power supply unit with rated power of 18kVA.
Klíčová slova

Zpět

Patička