Přejít k obsahu


Slabé státy

Citace:
WAISOVÁ, Š. Slabé státy. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 295 s. ISBN: 978-80-7380-069-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Weak States : Collapse, Disintegration and Reconstruction of Statehood
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Kniha je věnována problematice slabých, rozpadajících se a rozpadlých států. V první části jsou představena teoretická východiska, ve druhé pak případové studie vybraných slabých, rozpadajících se či rozpadlých států.
Abstrakt EN: The book focus on the issue of weak, failing and failed states. In the first part th theoretical basis is presented, in the second then the case studies presenting and analysing selected weak, failing or failed states.
Klíčová slova

Zpět

Patička