Přejít k obsahu


Design of power supply unit based on four-leg voltage source inverter with focus on different pwm strategies

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J. Design of power supply unit based on four-leg voltage source inverter with focus on different pwm strategies. In Electrical drives and power electronics. Košice: Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-8073-868-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of power supply unit based on four-leg voltage source inverter with focus on different pwm strategies
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Autoři: Tomáš Glasberger , Zdeněk Peroutka , Jan Molnár
Abstrakt CZ: Tento příspěvek porovnává 2 PWM techniky pro čtyřvětvový třífázový napěťový střídač určený pro vojenskou napájecí jednotku. Také je představen nový řídící systém. Příspěvek zkoumá chování systému za různých podmínek zatížení. Teoretické závěry jsou ověřeny simulačně a experimentálně na laboratorním prototypu o výkonu 18kVA.
Abstrakt EN: This paper compares two PWM strategies for three-phase four-leg voltage source inverter dedicated for military power supply units: 1) three-dimensional space vector PWM (3D-SVPWM) and 2) improved carrier-based PWM (CBPWM). New control system is introduced as well. This contribution explores behaviour of designed converter under both non-linear and unsymmetrical load conditions. Theoretical conclusions and simulation results are verified by experiments performed on the laboratory prototype of rated power of 18kVA.
Klíčová slova

Zpět

Patička