Přejít k obsahu


Hodnocení kvality dodavatelů a potenciálních členů klastru

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Hodnocení kvality dodavatelů a potenciálních členů klastru. In Nové trendy v manažérstve kvality. Trnava: AlumniPress, 2007. s. 150-154. ISBN: 978-80-8096-027-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Quality evaluation of suppliers and potential cluster members
Rok vydání: 2007
Místo konání: Trnava
Název zdroje: AlumniPress
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová
Abstrakt CZ: Každý podnik, který chce vyrábět kvalitní výrobky a poskytovat kvalitní služby, musí používat kvalitní vstupní suroviny ve formě materiálu, polotovarů a také komponent. Jestližě sledujeme kauzální řetězec musíme mít pro získání kvalitních vstupů certifikovaného dodavatele. V současné době nabývá tento kvalifikovaný dodavatel jiných rozměrů než tomu bylo v minulosti.
Abstrakt EN: Every company which wants to produce quality products and services must use quality input resources in the form of material, semi-finished products and components as well. If we follow a causal consecutive chain we must have a certified supplier for gaining quality inputs. Nowadays of course a certified supplier is getting a different dimension than it was in the past.
Klíčová slova

Zpět

Patička