Přejít k obsahu


Numerical simulation of river flow

Citace:
KOPINCOVÁ, H., EGERMAIER, J. Numerical simulation of river flow. In The 1st Young Reserchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 71-76. ISBN: 978-80-7043-574-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulation of river flow
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Hana Kopincová , Jiří Egermaier
Abstrakt CZ: Popisujeme numerické metody, které jsou použity v systému FLOREON. Předkládáme stručný přehled numerických schémat pro řešení hyperbolických zákonů zachování, konkrétně pro rovnice pro mělké vody. Uvádíme výhody a nevýhody těchto metod.
Abstrakt EN: We describe numerical methods applied in the system FLOREON. We give a brief overview of the numerical schemes for solving hyperbolic conservation laws, in the concrete, for the shallow water equations. We present advantages and disadvantages of described methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička