Přejít k obsahu


Inductive Coupling Effect on Induced Voltage on Three-Phase Transmission Line in Consequence of Lightning Stroke

Citace:
KOTLAN, V., BENEŠOVÁ, Z. Inductive Coupling Effect on Induced Voltage on Three-Phase Transmission Line in Consequence of Lightning Stroke. In AMTEE'07. Section V, Power engineering theory. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. V-7-V-8. ISBN: 978-80-7043-564-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Inductive Coupling Effect on Induced Voltage on Three-Phase Transmission Line in Consequence of Lightning Stroke
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Václav Kotlan , Zdeňka Benešová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá rázovými jevy na vn a vvn třífázových vedeních se zemním lanem. Je zde uvažován úder blesku do zemního lana a vliv tohoto jevu na fázové vodiče. Model vedení je sestaven jako síť dvojbranů s rozprostřenými parametry a navazuje na předchozí práci. V úvodu článku jsou odvozeny rovnice popisující tento model. Tyto rovnice nerespektují pouze induktivní a kapacitní vazby mezi vodiči, ale také vazby mezi každým vodičem a zemním lanem. Problém byl řešen numericky v časové oblasti. V závěru jsou uvedeny výsledky několika ilustrativních příkladů.
Abstrakt EN: The paper deals with surge phenomena on hv and vhv three-phase transmission lines with earth wire. The impact of lightning stroke into the earth wire and its influence on parallel phase conductors is investigated. The model of the transmission line is created by network with distributed parameters and concurs on our previous paper. In this paper are derived basic equations respecting not only inductive and capacitive coupling among phase conductors but they involve the coupling phase conductors to the earth wire, as well. Problem is solved numerically in the time domain. Some examples illustrating the propagation of surge wave caused by lightning stroke are solved here.
Klíčová slova

Zpět

Patička