Přejít k obsahu


Surge phenomena on non-homogeneous transmission line and parameters of transformer for interconnection

Citace:
KOTLAN, V., BENEŠOVÁ, Z. Surge phenomena on non-homogeneous transmission line and parameters of transformer for interconnection. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 170-175. ISBN: 978-80-8073-844-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surge phenomena on non-homogeneous transmission line and parameters of transformer for interconnection
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University
Autoři: Václav Kotlan , Zdeňka Benešová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá rázovými jevy na nehomogeních přenosových vedeních složených z venkovního a kabelového vedení. Je uvažován případ napájeného venkovního vedení propojeného s kabelem pomocí transformátoru. Parametry transformátoru vhodného k propojení byly nalezeny porovnáním matematického modelu a naměřených výsledků. Nejprve je řešen klasický model transformátoru. Upravený model s nalezenými parametry je pak zakomponován do celého problému. Zakončení modelu může být modelován rezistorem, induktorem, kapacitorem nebo libovolnou kombinací těchto prvků. Je zkoumáno šíření rázové vlny indukované v důsledku atmosférického výboje na libovolném místě vedení. Problém je řešen numericky v časové oblasti. Správnost výsledků a funkčnost metody je ukázána na ilustrativním příkladu.
Abstrakt EN: The paper deals with surge phenomena on transmission lines consisting of two parts – overhead line and cable. The case of the overhead line supplied by the voltage source and connected to the cable via the transformer is considered. The parameters of transformer for the interconnection were found by comparing of used calculation method with results of measurements. This transformer with such defined parameters is integrated for solution of the whole problem. The load of cable line can be modelled by resistance, capacitance, inductance or any combination of them. The propagation of surge wave caused by the lightning stroke along the overhead line in any point is observed. The problem of distance between the position of the transformer and the point of lightning stroke is investigated and is solved numerically in the time domain. The efficiency and correctness of the used method is shown by an illustrative example.
Klíčová slova

Zpět

Patička