Přejít k obsahu


K otázce vizuální podobnosti ve výtvarné výchově

Citace:
LUKAVSKÝ, J. K otázce vizuální podobnosti ve výtvarné výchově. In Aktuální otázky zprostředkování umění. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 129-133. ISBN: 978-80-210-4371-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Question of visual resemblance in art education
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: Text se zabývá problematikou podobnosti mezi dvěma uměleckými díly. Na dvou příkladech vnímání jednoduchých obrázků je demonstrována možnost rozhodování o podobnosti a určení stupně identity. Vlastnosti samotného obrázku jsou definovány termínem "vizuální kvalita", účinek obrázku na diváka je popsán pojmem "výtvarná hodnota". Operace, které provádí divák při vnímání vizuální kvality a výtvarné hodnoty, jsou chápány jako komplementární způsoby re/konstrukce výtvarného vyjádření. Pečlivé rozlišování těchto procesů za cílem jejich porozumění jsou klíčovým tématem pro teorii a praxi výtvarného vzdělávání.
Abstrakt EN: Article deals with problems of visual analogy between two art-works in art education. There are two illustrations of simple perceptual activities in the first part. Through these models we show deciding upon resemblance and degree of identity between two pictures. Characterizing of picture itself is labeled by a term „visual quality“. Perceiving impression and emotions by observer of picture is describied in a term „art value“. We present this actions as two complementary ways, how we re/construct the artefacts in game dimension. Knowledge about proces how subject meets artefact, about rules how meanings rise, is crucial for theory of art education.
Klíčová slova

Zpět

Patička