Přejít k obsahu


Řízení klastru s využitím prostředků Digitální fabriky

Citace:
ŠIMON, M., BUREŠ, M. Řízení klastru s využitím prostředků Digitální fabriky. In Znalostní báze pro podporu řízení podnikatelských seskupení. Praha: ČVUT, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-01-03891-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cluster control with the use of Digital Factory systems
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Michal Šimon , Marek Bureš
Abstrakt CZ: Podnikatelská seskupení, v případě České republiky je nejrozšířenější forma klastrů, vznikají za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých zúčastněných subjektů. Konkurenceschopnost se ovšem nezvýší jen legislativním založením klastru, ale teprve po specializaci členů klastru na svůj „core business“ a po následném provázání procesů přes celý životní cyklus výrobků (PLM – Produkt Lifecycle Management). Pokud se podaří provázat procesy členů klastru zajišťující jednotlivá portfolia a podpořit je i v oblasti projektování výrobní základny prostředky digitální fabriky, můžeme očekávat značné zefektivnění realizovaných procesů. Budeme například schopni eliminovat chyby a nedostatky návrhů, které se v klasické výrobě podniků začínají objevovat ve fázi rozběhu samotné výroby, což provází i růst nákladů nejen pro jednotlivé členy klastru, ale i pro klastr jako celek.
Abstrakt EN: Enterprise coalition, in case of Czech Republic is cluster the most common form, are rising on purpose to increase competitive strength of each involved subjects. However competitiveness won´t increase only by formal creation of cluster. It will increase after specialization of each cluster members on their core business and linking all processes thru out whole product life cycle (PLM). If members manage to connect all their processes supporting single portfolios and support them in production area with digital factory systems, we can expect rapid increasing of effectiveness. For example we will be able to eliminate mistakes and proposals, which in classical production appear in preparation phases. This represent cost increase not only for each cluster members but also for the whole cluster.
Klíčová slova

Zpět

Patička