Přejít k obsahu


Profesní standard v odborném vzdělávání

Citace:
MACH, P. Profesní standard v odborném vzdělávání. In Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku?. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2007. s. 19-22. ISBN: 978-80-85118-09-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Professional standards in vocational education
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní ústav odborného vzdělávání
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou učitelských a žákovských kompetencí v odborném vzdělávání, které se stávají nejdůležitějším atributem inovace a modernizace vzdělávacího procesu. Porovnává vztah mezi kompetencemi a profesním standardem.
Abstrakt EN: The papers deals with teacher and pupil competences in vocational education, which are becoming the most important attribute of innovation and modernization of the educational process. It compares the relationship between competences and professional standards.
Klíčová slova

Zpět

Patička