Přejít k obsahu


Creativity at development of essential competences

Citace:
MACH, P. Creativity at development of essential competences. Rzeszow, 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Creativity at development of essential competences
Rok vydání: 2007
Místo konání: Rzeszow
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Přednáška se zabývá problematikou učitelských a žákovských kompetencí v odborném vzdělávání, které se stávají nejdůležitějším atributem inovace a modernizace vzdělávacího procesu. Uvádí možnost tvořivého přístupu k rozvoji didaktických klíčových kompetencí.
Abstrakt EN: Paper deals with the issue of teacher and pupil competences in vocational education that are becoming the most important features of innovation and modernisation of the educational process. They represent possibility of creative approach to the development of didactic key competences.
Klíčová slova

Zpět

Patička