Přejít k obsahu


Koncepce doplňujícího pedagogického studia s ohledem na změny v systému středního i vysokého školství

Citace:
MACH, P. Koncepce doplňujícího pedagogického studia s ohledem na změny v systému středního i vysokého školství. Bratislava, 2004.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CONCEPTION OF SUPPLEMENTARY PEDAGOGICAL STUDIES REGARDING THE CHANGES IN SECONDARY AND TERTIARY EDUCATION
Rok vydání: 2004
Místo konání: Bratislava
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek reaguje na změny ve školské soustavě České republiky, které se rovněž dotýkají doplňujícího pedagogického studia (DPS). Ukazuje na připravované změny v koncepci studia DPS na FPE ZČU v Plzni, které odráží probíhající změny školských zákonů. Jde především o změnu učitelských kompetencí, které umožní vytvářet a naplňovat rámcové vzdělávací programy, i vhodně realizovat vzdělávací proces v technicko humanistické společnosti nového tisíciletí.
Abstrakt EN: The paper comments on the changes in the educational system in the Czech Republic that influence the supplementary pedagogical studies (DPS). It points out the prepared changes in the conception of DPS at the Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen. These changes reflect the ongoing changes in the education law. These deal mainly with the changes of teacher’s competences that enable to create and complete the education framework programmes and to carry on the educational process in the technology – humanities society of the new millennium.
Klíčová slova

Zpět

Patička