Přejít k obsahu


Smlouvy bez meče nejsou nic než slova? : moc a etika v mezinárodních vztazích

Citace:
WAISOVÁ, Š. Smlouvy bez meče nejsou nic než slova? : moc a etika v mezinárodních vztazích. In Politická filozofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 177-191. ISBN: 978-80-7380-080-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Agreements without Sword are only Words. Power and Ethics in International Relations
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá aplikací etiky, morálky a mravnosti v mezinárodních vztazích.
Abstrakt EN: The chapter aim is to present and analyse the ethics, morality and mores in the international relations.
Klíčová slova

Zpět

Patička