Přejít k obsahu


Využití principů programového učení ke konstrukci studijních aktivit v on-line kurzu

Citace:
GANGUR, M., KVAŠŇÁK, E. Využití principů programového učení ke konstrukci studijních aktivit v on-line kurzu. Technológia vzdelávania, 2007, roč. 15, č. 5, s. 10-12. ISSN: 1335-003X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The use of programmed learning principles for the construction of study activities in on-line course
Rok vydání: 2007
Autoři: Mikuláš Gangur , Eugen Kvašňák
Abstrakt CZ: Článek ukazuje možnosti LMS Moodle ke konstrukci studijních aktivit s použitím principů programového učení. V dalším se zamýšlí nad možností rozšíření LMS o další prvky pro podporu uvedeného přístupu a podporu konstrukce studijních aktivit vedoucí k výukové hře.
Abstrakt EN: The article shows the options of LMS Moodle to construct the study activities using a programmed learning. Next, the opportunities of LMS extension by other elements which support the approach meant above and study activities construction lead to teaching game are considered.
Klíčová slova

Zpět

Patička