Přejít k obsahu


Generování unikátních testů v LMS Moodle

Citace:
GANGUR, M., KVAŠŇÁK, E. Generování unikátních testů v LMS Moodle. In Mefanet 2007. Brno: MSD, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7392-007-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Generation of unique tests in LMS Moodle
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: MSD
Autoři: Mikuláš Gangur , Eugen Kvašňák
Abstrakt CZ: Většina učitelů má potřebu otestovat své studenty co nejefektivnějším způsobem, pokud možno pro učitele nejméně pracným a pro každého studenta unikátním testem. Příspěvek ukazuje jeden z možných způsobu generování unikátních testů s numerickými otázkami a cloze otázkami v LMS Moodle. Výstupem generujícího procesu je dokument ve formátu xml, který může být importován do LMS Moodle popř. pomocí XSLT jazyka a příslušného stylu transformován do jiného xml dokumentu, LaTeX dokumentu nebo HTML dokumentu, vhodného k zobrazení na webu.
Abstrakt EN: Teachers need to test their students in most effective way i.e. as easy as possible, with unique test for each student. This paper shows one example of the generation of unique tests containing numeric questions in LMS Moodle. Generating procedure inputs can be either the task with parameter as an input values or the problem solving function or xml template. In our example we used Matlab system to calculate results of given problems created from randomly generated input parameters. The generated random input parameters together with the result represent inputs into generation process according to the chosen template. File with questions in format appropriate for input into LMS Moodle is the output. In XML format there are possible both import more task parameters into Moodle system and regeneration of the set of tasks by XSTL and appropriate style into format of e.g. LaTeX, which fits for creation of questions in PDF.
Klíčová slova

Zpět

Patička