Přejít k obsahu


"Jedna velikost nesedí všem" : k čemu vede aplikace neoliberáního konceptu vládnutí ve slabých státech?

Citace:
WAISOVÁ, Š. "Jedna velikost nesedí všem" : k čemu vede aplikace neoliberáního konceptu vládnutí ve slabých státech?. In Víceúrovňové vládnutí v Evropě. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 107-120. ISBN: 978-80-210-4458-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: One size does not fit to all : what are the results of neoliberal concept of governance in weak states?
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Text pojednává o otázkách možností a rizik přenosu neoliberálních konceptů vládnutí do slabých premoderních a moderních států.
Abstrakt EN: The chapter´s aim is to analyse the possibility and risks of transformation of neoliberal concepts of governance in weak premodern and modern states.
Klíčová slova

Zpět

Patička