Přejít k obsahu


Formální decentralizace a nefunkční víceúrovňová správa jako překážka procesu evropeizace - příklad Bosny a Hercegoviny

Citace:
CABADA, L. Formální decentralizace a nefunkční víceúrovňová správa jako překážka procesu evropeizace - příklad Bosny a Hercegoviny. In Víceúrovňové vládnutí v Evropě. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 91-106. ISBN: 978-80-210-4458-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Formal decentralisation and disfunctioning public administration as an obstacle for Europeanisation? An example of Bosnia-Herzegovina
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Text pojednává o formální decentralizaci (etnocentralizaci) bosensko-hercegovnské federace a nefukční veřejné správě tohoto státu v kontextu evropeizačních procesů.
Abstrakt EN: The chapter´s aim is to analyse formal decentralisation (the ethnocentralisation)of Bosnia-Herzegovina and the disfunctioning public administration of this state in the context of Europeanisation.
Klíčová slova

Zpět

Patička