Přejít k obsahu


Možnosti využití softwarových nástrojů pro nákladové ohodnocení výrobních procesů

Citace:
KLEINOVÁ, J., KLEKNER, J., CANDROVÁ, K. Možnosti využití softwarových nástrojů pro nákladové ohodnocení výrobních procesů. In Mechanical Engineering 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-227-2768-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities of usage software tools for production process cost calculation
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Jana Kleinová , Jiří Klekner , Kateřina Candrová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá srovnáním kalkulačních technik využívaných ve výrobních procesech podniků. Hlavní důraz je kladen zejména na správné nákladové ohodnocení netechnologických procesů ve vý-robě a především pak procesů logistických. Práce poskytuje přehled řady technik kalkulace nákladů, z nichž se jako nejvhodnější metodiky hodnocení logistických procesů jeví procesní propočty nákladů (metoda ABC a Prozesskostenrechnung). Jako podpora těchto kalkulačních technik se využívají sofistikované softwarové nástroje, které rovněž umožňují modelovat podnikové procesy. Práce se podrobněji zaměřuje na softwarové nástroje ARIS, EISOD, Delmia Process Engineer, Arena a Quest. Tyto nástroje jsou pak vzájemně porovnány z pohledu kalkulace nákladů v přehledných tabulkách.
Abstrakt EN: The paper compares production cost calculations of companies and it shows, that companies have to convert to process structure and process management in order to survive on the turbulent market. There are described many calculation techniques in this paper but it shows that the process cost calcu-lation (American method Activity Based Costing and German method Prozesskostenrechnung) is most suitable for the cost evaluation processes and mainly for non value added processes. The methods of process cost calculation need help for easier work with them so there exist many so-phisticated software (SW) tools which serve as a support of these techniques. The paper deals with software tools which are property of University of West Bohemia in more detail (i.e. ARIS, EISOD, Delmia Process Engineer, Arena and Quest). The most important area is analysing the cost calculation possibilities of SW tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička