Přejít k obsahu


Využití paralelní simulace jako podpory pro řízení a optimalizaci výrobních procesů s důrazem na náklady

Citace:
CANDROVÁ, K., HOŘEJŠÍ, P., KLEKNER, J. Využití paralelní simulace jako podpory pro řízení a optimalizaci výrobních procesů s důrazem na náklady. In Mechanical Engineering 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-227-2768-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Parallel Simulation Usage for a Production Processes Management and Optimization Focused on Cost Support
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Kateřina Candrová , Petr Hořejší , Jiří Klekner
Abstrakt CZ: Zcela specifickou oblastí moderních informačních technologií je oblast simulace, která nachází své uplatnění v řadě aplikací. Z pohledu příspěvku je velmi důležitým příkladem praktické aplikace simulace výrobních systémů. Po modifikaci vstupních parametrů, spuštění simulačního běhu a vyhodnocení výsledků, uživatel v relativně krátkém čase zjišťuje průběh chování systému v reakci na změny vstupních parametrů. Získává tak data využitelná pro optimalizaci procesů výrobního systému, podporu rozhodování a tedy i systému řízení výrobních procesů. V příspěvku je popsán příklad tvorby modelu výrobního systému, dále návrh i realizace softwarového řešení a možný formát výstupních dat paralelizovaného simulačního výpočtu. Příspěvek blíže specifikuje použité SW nástroje, zejména nástroj ARENA 9.0 poskytující prostor pro nákladové analýzy procesů pomocí simulace.
Abstrakt EN: Entirely specific area of modern information technologies is a simulation, which involves representation or emulation of system properties and behaviour. In the paper is described simulation of manufacturing systems. After modifying input parameters, realization of simulation execution and output-data evaluation, user receives information about behaviour of the system. In this way user can easily examine characteristics of the system influenced by input settings and constraints. The results obtained from simulation experiment can be used as a support for decision making, managing or controlling production system processes. In the paper are described: an example of model, its software solution and realization as well as evaluation of system. Special attention will be dedicated to the software tool ARENA 9.0, which enables except of model creation also relatively detailed financial-cost-analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička