Přejít k obsahu


Ergonomie ve virtuálním světě

Citace:
BUREŠ, M. Ergonomie ve virtuálním světě. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 41-48. ISBN: 978-80-8073-895-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ergonomics in virtual world
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Marek Bureš
Abstrakt CZ: V dnešní hektické době dochází k rychlému rozvoji všech oblastí lidského života. Vývoj a výzkum jsou hnacími motory dnešních dnů. Jsou zaváděny stále nové vyspělejší technologie, zařízení a stroje. Ačkoliv je na jedné straně uplatňována automatizace a nasazování robotů, stále existují případy, kdy je lidská práce nenahraditelná. Lidské zdroje jsou jedním z nejcennějších zdrojů podniku a tak se k nim musí i přistupovat. Ergonomické úpravy jednotlivých pracovišť jsou dnes běžným jevem. Výpočetní technika nám však teď umožňuje novější přístupy. Pomocí softwarů Digitální fabriky je dnes možno plánovat výrobu ještě před jejím začátkem a už v těchto fázích zohledňovat vhodnost uspořádání pracovního místa s ohledem na parametry člověka. Obsahem tohoto příspěvku je právě využití těchto softwarů v oblasti ergonomie.
Abstrakt EN: In these days there is a huge improvement in all areas of human life. Research and development are driving engines of these days. New and more improved technologies, equipment and machines are implemented. However on one side automation and robots are being applied, there are still cases where human work is irreplaceable. Human resources are one of the most valuable companies’ recourses and they are going to be treated like that. Ergonomic adjustments of industrial workplaces are common phenomenon today. Information technology now enables modern approaches. With the use of Digital Factory software’s we are able to plan the production before it starts so during these planning phases we can arrange workplace according to human characteristics. Usage of such software’s in ergonomic area in a content of this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička