Přejít k obsahu


Web Mining Methods for the Detection of Authoritative Sources

Citace:
FIALA, D. Web Mining Methods for the Detection of Authoritative Sources. Strasbourg : 2007, 117 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Web Mining Methods for the Detection of Authoritative Sources
Rok vydání: 2007
Místo konání: Strasbourg
Autoři: Dalibor Fiala
Abstrakt CZ: Tato doktorská práce se zabývá definicemi, vysvětlením a testováním modifikací standardního vzorce PageRanku uzpůsobeného pro bibliografické sítě. Takto vzniklé nové verze PageRanku berou v úvahu nejen citační graf, ale i graf spoluautorství.
Abstrakt EN: This doctoral thisis deals with the definitions, explanations and testing of modifications of the standard PageRank formula adapted for bibliographic networks. The new versions of PageRand take into account also the co-authorship graph.
Klíčová slova

Zpět

Patička