Přejít k obsahu


Operační programy pro terciární vzdělávání a zkušenosti z použití zdrojů Evropského sociálního fondu

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Operační programy pro terciární vzdělávání a zkušenosti z použití zdrojů Evropského sociálního fondu. In Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 4-10. ISBN: 978-80-7043-613-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Operational Programmes for Education and experience from using of resources – European Social Fund
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Ve svém článku se zabývám problematikou použití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu pro rozvoj vzdělávání na vysokých školách. Jsou zde blíže uvedeny informace o opatření 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Následuje podrobnější popis projektu realizovaného v rámci tohoto opatření na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické. Na konci článku nechybí aktuální informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je navrhován pro programové období 2007 až 2013.
Abstrakt EN: My article deals with the problematics of financial resources using from the European Social Fund for the development of university education. There, I show few information about the measure 3.2. of the Human Resource Development Operational Programme. In the next part, there is described the project that is realized in the terms of this measure at the University of West Bohemia, Faculty of Economics. At the end of this artikle, there is showed actual information about the Operational Programme „Education for Competitiveness“ (Priority Axis 2), that is suggested for next programme period 2007 – 2013.
Klíčová slova

Zpět

Patička