Přejít k obsahu


AEDS&DTRM SIGs Workshop - Needs and Requirements on Engineering Design Theory and Methodology

Citace:
Hosnedl, S., Barták, J., Vaněk, V., Srp, Z., King, J. AEDS&DTRM SIGs Workshop - Needs and Requirements on Engineering Design Theory and Methodology. Paris, 27.08.2007 - 27.08.2007.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: AEDS&DTRM SIGs Workshop - Needs and Requirements on Engineering Design Theory and Methodology
Rok vydání: 2007
Místo konání: Paris
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Stanislav Hosnedl , Jiří Barták , Václav Vaněk , Zbyněk Srp , Jeremy Marc King
Abstrakt CZ: Workshop AEDS&DTRM SIGs byl zaměřen na požadavky a potřeby týkající se konstrukční teorie a metodologie. Byli pozváni přednášející jak z univerzit, tak z průmyslových podniků. Přednášející byli požádáni o stručné příspěvky zahrnující stručné představení vyvíjených produktů, používané konstrukční teorie a metodologie, jejich výhody a nevýhody, návrhy na jejich zdokonalení a/nebo nároky a požadavky na jejich další vývoj. Sborník přednesených příspěvků byl vydán na CD.
Abstrakt EN: The focus of the AEDS&DTRM SIGs Workshop was on the Needs and requirements regarding engineering design theory and methodology. Speakers were invited both from academia and industrial companies. Speakers were asked for concise presentations encompassing the introduction of the developed products, outline of the part of engineering design theory and methodology used, the advantages and/or drawbacks of using it, and resulting proposals on its improvement and/or demands and requirements on its further development. Proceedings with the presented contributions were issued on CD.
Klíčová slova

Zpět

Patička