Přejít k obsahu


Možnosti financování inovace výuky na ekonomických fakultách

Citace:
HEJDUKOVÁ, P., IRCINGOVÁ, J. Možnosti financování inovace výuky na ekonomických fakultách. In Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-7318-646-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities of financing the innovation of education at the faculties of economics
Rok vydání: 2007
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Pavlína Hejduková , Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možnostmi financování inovace výuky na ekonomických fakultách v České republice. Prvotní možnost financování je samozřejmě z prostředků veřejné vysoké školy. Tyto prostředky však v mnoha případech nestačí, a proto připadá v úvahu možnost využít finanční pomoci z vnějších zdrojů. V současné době se využívá zejména prostředků z různých fondů a dotací. Nejznámější z nich jsou v článku uvedeny včetně aktuálních vyhlášených projektů, které je možné nyní zpracovávat. Uvádíme zde i další možnosti financování inovace výuky a doplňujeme je o doporučení, kde který projekt využít, případně jaký předmět by bylo dnes vhodné začlenit do studijních programů či oborů na ekonomických fakultách.
Abstrakt EN: This article deals with possibilities of financing the innovation of education at the faculties of economics. The first possibility of financing consists in using the own financial resources of public university. This means are not adequate in many cases and so it is necessary to use the financial support from loan capital. In the current situation universities or faculties can use the assorted funds and grants. The most noted from this subventions we show in this article. There are not absent the actual projects which are possible to solve. We are writing about other possibilities of financing the innovation of education and we suggest some branches or educational programmes at the faculties of economics which we can finance by means of these projects.
Klíčová slova

Zpět

Patička