Přejít k obsahu


Simulace prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : primární a sekundární měnič na snížené napětí

Citace:
PEROUTKA, Z., BLAHNÍK, V. Simulace prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : primární a sekundární měnič na snížené napětí. 22160-23-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 22 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of prototype traction converter with medium-frequency transformer : primary and secondary converters for the reduce voltage
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Zdeněk Peroutka , Vojtěch Blahník
Abstrakt CZ: Zpráva uvádí výsledky simulací primárních napěťových pulzních usměrňovačů a sekundárního napěťového pulzního usměrňovače trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem připojeného na snížené napájecí napětí. Tato zpráva slouží jako podklad pro odzkoušení algoritmů řízení a regulace vyvíjeného trakčního měniče na laboratorním modelu, součástí zprávy jsou pomocí simulace navržené parametry nastavení regulátorů.
Abstrakt EN: The report is present the simulation results of the primary voltage-source active rectifiers and secondary voltage-source active rectifier of the traction converter with medium-frequency transformer, which is connected to reduce voltage. This report served as background for testing control algorithms which are for developed traction converter, the propose constant of controllers are part of the report.
Klíčová slova

Zpět

Patička