Přejít k obsahu


Simulace prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : primární část měniče

Citace:
PEROUTKA, Z., BLAHNÍK, V. Simulace prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : primární část měniče. 22160-24-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 15 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of prototype traction converter with medium-frequency transformer : primary part of converter
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Zdeněk Peroutka , Vojtěch Blahník
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva prezentuje výsledky simulací primárních pulzních usměrňovačů sestavy trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem. V simulacích je uvažováno uspořádání vyvíjeného laboratorního prototypu – dva primární pulzní usměrňovače spojené v sérii, napájení systémem 400V/50Hz. Tato zpráva slouží jako podklad pro laboratorní testy prototypu měniče. Ve zprávě jsou pomocí simulace navrženy parametry algoritmů řízení a regulace primárních napěťových pulzních usměrňovačů. Analyzováno je chování navrženého měniče v ustálených stavech i ve vybraných přechodných dějích.
Abstrakt EN: The report is present the simulation results of the primary voltage-source rectifiers of the traction converter with medium-frequency transformer. In simulation is taking circuit configuration of the developed laboratory prototype – two primary source active rectifiers connected in series, system feeding 400V/50 Hz. This report served as background for laboratory test of the converter prototype. The parameters of control algorithm are proposes in this report. The characteristics of the proposed converter are analyses.
Klíčová slova

Zpět

Patička