Přejít k obsahu


Simulace prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : Sekundární část měniče

Citace:
PEROUTKA, Z., BLAHNÍK, V. Simulace prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : Sekundární část měniče. 22160-25-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 21 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of prototype traction converter with medium-frequency transformer : secondary part of converter
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Zdeněk Peroutka , Vojtěch Blahník
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva prezentuje výsledky simulací sekundárního napěťového pulzního usměrňovače sestavy trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem. Sekundární usměrňovač je prostřednictvím středofrekvenčního transformátoru napájen obdélníkovým napětím o frekvenci 400Hz. Tato zpráva slouží jako podklad pro laboratorní testy prototypu vyvíjeného trakčního měniče. Ve zprávě jsou pomocí simulace navrženy parametry algoritmů řízení a regulace sekundárního napěťového pulzního usměrňovače a prezentovány vlastnosti měniče v ustálených i vybraných přechodných stavech.
Abstrakt EN: The report is present the simulation results of the secondary voltage-source rectifier of the traction converter with medium-frequency transformer. The secondary rectifier is fed by square-wave signal with frequency 400 Hz from the medium-frequency transformer. This report served as background for laboratory test of the converter prototype. The parameters of control algorithm are proposes on base simulation and the characteristics are present in this report.
Klíčová slova

Zpět

Patička